Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

Muzeum T. G. M. Rakovník a jeho pobočky

MUZEUM T. G. M. RAKOVNÍK (ředitelství)
Vysoká 95, 269 01 Rakovník
Tel.: 313 51 62 30, 313 51 62 26
e-mail: rakovnik@muzeumtgm.cz; reditelka@muzeumtgm.cz

MUZEUM RAKOVNÍK (expozice)
Náměstí Obětovaných, č.p 1; 269 01 Rakovník
Tel.: 313 512 768, 731 449 331
e-mail: cp1@muzeumtgm.cz

GALERIE SAMSON CAFÉE
V Brance 233, 269 01 Rakovník
Tel.: 313 516 230
e-mail: kavarna@muzeumtgm.cz

KNIHOVNA MUZEA T. G. M. RAKOVNÍK
Bořivojova 627, 269 01 Rakovnk
Tel.: 313 511 564; 733 642 152
e-mail: knihovna@muzeumtgm.cz

MUZEUM T. G. MASARYKA V LÁNECH
Zámecká 197, 270 61 Lány
Tel.: 313 511 209; 602 254 289
e-mail: lany@muzeumtgm.cz

MUZEUM NOVÉ STRAŠECÍ
U školy 123, 271 01 Nové Strašecí
Tel.: 313 57 25 63; 739 365 325
e-mail: nstraseci@muzeumtgm.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICE
Náměstí 15, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 59 93 59, 731 44 93 27
e-mail: jesenice@muzeumtgm.cz

PAMÁTNÍK J. BARRANDA
270 42 Skryje 68
Tel.: 313 516 226, 723 553 599
e-mail: priroda@muzeumtgm.cz


Pracovníci abecedně


Bednářová Šafránková, Barbora Bc.
vedoucí pobočky Muzea TGM Lány, tel.: 313 5111 209, 602 254 289
e-mail: lany@muzeumtgm.cz

Bílá, Kateřina
průvodce, dokumentátorka, tel.: 313 599 359
e-mail: jesenice@muzeumtgm.cz

Bezáková, Jana, Mgr.
archeolog, tel.: 313 511 209, 732 863 412
e-mail: lomecka@muzeumtgm.cz
mateřská dovolená

Blažková, Kateřina Mgr.
archeolog, tel.: 313 516 230, 731 449 321
e-mail: archeolog@muzeumtgm.cz

Čonková, Jaroslava
průvodce, tel.: 723 553 599
e-mail: priroda@muzeumtgm.cz

Hoblíková, Miroslava
dokumentátorka, průvodce, tel.: 313 572 563; 702 169 764
e-mail: nstraseci@muzeumtgm.cz

Honzík, Jiří
údržbář, opravář tel: 313 516 230; 702 169 762
email: rakovnik@muzeumtgm.cz

Honzíková, Barbora Mgr.
vedoucí Muzea Nové Strašecí
e-mail: nstraseci@muzeumtgm.cz
mateřská dovolená

Kopáčková, Petra Bc.
ekonomka tel.: 313 51 62 30; 731 449 323
e-mail: kopackova@muzeumtgm.cz


Kubičková, Marcela
průvodce, lektorská činnost, tel.: 313 512 768, 733 735 688
e-mail: cp1@muzeumtgm.cz, lektor@muzeumtgm.cz

Kubičková, Vlaďka
průvodce, tel.: 313 512 768, 731 449 331
e-mail: cp1@muzeumtgm.cz

Elznicová Mikesková, Magdalena Mgr.
ředitelka tel.: 313 516 230; 731 449 322
e-mail: reditelka@muzeumtgm.cz

Pavlíčková, Vlasta
Skladní, pokladní a archiv
tel.: 313 516 230, 731 449 324
e-mail: rakovnik@muzeumtgm.cz

Pisárová, Simona
účetní tel.: 313 51 62 30; 602 720 730
e-mail: hospodd@muzeumtgm.cz

Pulawski, Petra
dokumentátor, průvodce tel: 313 511 209
e-mail: lany@muzeumtgm.cz
mateřská dovolená

Remar, Radek
vedoucí přírodovědného oddělení
tel.: 313 516 230; 733 642 151
e-mail: priroda@muzeumtgm.cz

Rojík, Jan
bezp. a požární technik
tel.: 313 516 230
e-mail: rakovnik@muzeumtgm.cz

Smržová, Irena
průvodce, dokumentátorka,
propagační činnost
tel: 313 572 563; 739 365 325
e-mail: propagace@muzeumtgm.cz

Stolzová, Dana PhDr.
archeolog
tel: 721 379 004
email: stolzova@muzeumtgm.cz

Šmídová, Lenka Mgr.
vedoucí historického oddělení, etnograf
tel.: 313 516 230; 733 735 687
e-mail: historie@muzeumtgm.cz

Štefánková, Nikola
vedoucí Vlastivědného muzea Jesenice
tel.: 313 599 359, 731 449 327
e-mail: jesenice@muzeumtgm.cz

Uhrová, Kateřina
vedoucí knihovny, dokumentátorka
tel: 313 516 230; 733 642 152
e-mail: knihovna@muzeumtgm.cz

Varyš, Miroslav
průvodce, komisní a antikvariátní prodej
tel.: 313 512 768, 731 449 331
e-mail: cp1@muzeumtgm.cz

Zoubková, Michaela
dokumentátorka a ošetřovatelka živých exponátů
tel.: 313 516 230
e-mail: priroda@muzeumtgm.cz