Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

EXPOZICE

Expozice Muzea T. G. Masaryka v Lánech prezentuje osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a historické události spojené s jeho osobou. Expozice je rozdělena do několika částí.

Úvodní část expozice muzea představuje T. G. Masaryka a jeho rodinu. Podle vzpomínek Alice Masarykové jsme se zde pokusili o rekonstrukci bytu rodiny Masarykových, když v letech 1896 – 1907 bydleli v Praze v Thunovské ulici. V této části expozice je možné vidět různé osobní předměty patřící jednotlivým členům rodiny. K nejvzácnějším sbírkám zde patří společenské šaty Charlotty Garrigue Masarykové.

Část expozice - T. G. Masaryk a jeho rodina
Část expozice - T. G. Masaryk a jeho rodina


Expozice dále pokračuje profesorským obdobím T. G. Masaryka a představuje profesora Masaryka v době tzv. „bojů o Rukopisy“ a za „Hilsnerovy aféry“.

Část expozice - T. G. Masaryk, profesorské období
Část expozice - T. G. Masaryk, profesorské období


Další část expozice je věnována období první světové války, kdy Tomáš Garrigue Masaryk odjel do zahraničí, aby se aktivně podílel na budování našeho státu. Toto období prezentují především uniformy a památky na československé legionáře instalované. Atmosféru válečného období dokreslují rekonstrukce dobových zákopů. Součástí expozice je také volná rekonstrukce legionářského vagonu – „těplušky“, kde je nainstalována legionářská pekárna.

Pohled do expozice - Čs. legionáři
Pohled do expozice - Čs. legionáři

Část expozice - Masarykovy cesty po republice
Část expozice - Masarykovy cesty po republice

Část expozice - T. G. Masaryk a československé legie
Část expozice - T. G. Masaryk a československé legie


Další část expozice je zaměřena na Masarykovo prezidentské období, jeho cesty po republice, pobyt na Pražském hradě a v zámku v Lánech. K nejvzácnějším sbírkám této části patří jezdecký oblek T.G. Masaryka a jeho posmrtná maska.

K nejnovějším patří expozice s názvem T. G. Masaryka a první republika, život společnosti 1918 - 1938.
Expozice představuje dobu prezidentského období T. G. Masaryka z pohledu života tehdejší společnosti. Snaží se zachytit atmosféru první republiky a částečně, i když na malém prostoru, ukázat její úroveň a vyspělost. Záměr je, aby si návštěvník uvědomil, jaké celonárodní dílo bylo vykonáno za dobu dvaceti let trvání první republiky a eventuelně to může porovnat se současností.

Pohled do expozice TGM a první republika, dětský svět
Pohled do expozice TGM a první republika, dětský svět


Ideově je instalace rozdělena na dvě části, na mužský a ženský svět, k tomu byla navržena i dispozice výstavy. Mužský svět zastupuje cyklista s dobovým kolem značky Stadion, rekonstrukce četnické stanice a muzejní sbírky, jako je například pánská buřinka, policejní helma, části sokolského kroje, kuřácké potřeby z období první republiky, vycházková hůl, pánské brusle a další sbírky. Ženský svět představuje hlavně svět módy a dámských doplňků (klobouky, kabelky, spodní prádlo, šaty), instalace dětského pokoje s ukázkou bydlení dámského oděvu a odívání dětí. Obsahová a informační část výstavy je pojata velmi dynamicky a interaktivně. Informační panely mají podobu vodorovně otáčených hranolů, kterými může otáčet sám návštěvník. Každá plocha hranolu se věnuje určitému tématu období první republiky, je zde zachycen průmysl, sport a tělovýchova, kultura, výtvarné umění a architektura, móda, doprava, státní správa, vojenství a četnictvo. Důležitou součástí expozice jsou také osobnosti první republiky pojaté opět z hlediska mužského a ženského světa.

Pohled do expozice TGM a první republika, mužský svět
Pohled do expozice TGM a první republika, mužský svět

Pohled do expozice TGM a první republika, mužský svět II
Pohled do expozice TGM a první republika, mužský svět II

Pohled do expozice TGM a první republika, mužský svět III
Pohled do expozice TGM a první republika, mužský svět III

Pohled do expozice TGM a první republika, ženský svět
Pohled do expozice TGM a první republika, ženský svět


Výstava Žena a její svět v době první republiky
Muzeum T.G.Masaryka v Lánech otevřelo ve svých prostorách bez větších okázalostí a bez vernisáže výstavu s názvem Žena a její svět v době první republiky. Jedná se o volné pokračování stávající expozice ve druhém patře dokumentující život mezi léty 1918 – 1938. Jak sám název výstavy napovídá – ústředním tématem je žena a to, co jí v uvedené době bylo nejbližší.
Ženy se v době první republiky pozvolna stavěly v dosaženém vzdělání, v možnostech vykonávání zaměstnání i ve společenském životě na úroveň mužům. Ovšem stále nezastupitelné místo ženy bylo v rodině, především v péči o děti a ve vedení domácnosti. Také nejobsáhlejší část výstavy se věnuje právě těmto tématům. Návštěvníci mohou nahlédnout do interiéru dobové ložnice, dívčího pokoje či vlastního království domácí paní – do kuchyňského koutu. Dobovou náladu podtrhují interiérové textilie, kuchyňské nádobí a náčiní i drobné dekorativní předměty. Vlastní domácí výrobu interiérových doplňků dokumentuje pestrý přehled pletených, háčkovaných a vyšívaných deček, ubrusů a drobných textilních doplňků. Kde se ženy všemu naučily – to dokládají školní vzorníky.
Žena i při veškeré domácí práci chtěla být pěkně oblečená, upravená a přitažlivá. K tomu opět napomáhaly dobové módní časopisy nebo rady ve specializovaných příručkách (např. Kosmetický a hygienický rádce). Služby nabízely krejčovské, kosmetické a kadeřnické salóny. V drogeriích a parfumeriích ženy našly, podle vlastních finančních možností, dostatečně široký sortiment přípravků – jak o tom svědčí vystavené dobové dokumenty i vlastní sbírkové předměty.
Historie také ukazuje, že řada moderně smýšlejících žen se zajímala o veřejné dění. Ženy se začaly vzdělávat, pěstovaly různé druhy umění. Aktivně se zapojovaly do sportovních odvětví (moderní byl tenis, cyklistika, plavání, turistika, bruslení, lyžování, automobilismus) a spolků (Sokol, Okrašlovací spolek, Baráčníci). Řada žen byla aktivní ve společenském i politickém životě. Věšina žen tyto aktivity pěstovala na zájmové úrovni, jiné ženy v těchto oblastech skutečně vynikly. O tom svědčí vybrané příklady úspěšných žen na poli veřejného života, podnikání, různých druhů umění, sportu, vzdělávání a medicíny.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv Muzea T.G. Masaryka v Lánech.
Výstva vznikla za finanční podpory firmy Procter and Gamble Rakovník.