Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

HISTORIE MUZEA T. G. MASARYKA V LÁNECH

Od roku 1921, kdy se staly Lány letním sídlem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, je toto místo nesmazatelně spjato s jeho osobností a odkazem. První prezident Československa si Lány velmi oblíbil a lánský hřbitov se stal také místem jeho posledního odpočinku. Bohužel mnoho let bylo veřejné uctívání památky prvního prezidenta nemožné a dokonce stíhané. Po roce 1989 se mohla konečně uskutečnit myšlenka připomenutí osobnosti a ideálů T.G.Masaryka.

První výstavy k osobnosti T. G. Masaryka v Lánech po roce 1989
Počátkem roku 1990 se členům lánské pobočky Občanského fóra podařilo společně s místním Sokolem uspořádat v lánské sokolovně výstavu věnovanou památce prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Výstavka sestavená převážně z různých zapůjčených předmětů, dokumentů a fotografií měla u obyvatel i návštěvníků obce velký úspěch. Později až do roku 1997 ji pak provozoval Obecní úřad Lány. Následně byla výstava přenesena do budovy bývalé „Baťovny“ na náměstí a až do konce roku 1997 ji provozoval obecní úřad Lány. V červenci roku 1998 Okresní muzeum Rakovník (dnes Muzeum T.G.M. Rakovník) vytvořilo v areálu hotelu Classic „Výstavní síň Tomáše Garrigua Masaryka“, kde byly využity předměty z původní lánské výstavy. Výstavní síň byla z technických důvodů 29.5.2000 uzavřena, neboť se začalo s přípravou pro novou expozici v budoucím Muzeu T. G. Masaryka v Lánech.

Vzpomínky na počátky Muzea T. G. Masaryka v Lánech

Vznik Nadace muzea T.G.M. v Lánech
Velký úspěch lánské výstavy přibližující osobnost a odkaz T.G.Masaryka přiměl zúčastněné tvůrce k zamyšlení, zda se nepokusit vybudovat v Lánech skutečné muzeum, které by bylo hodné jména filozofa a státníka evropského významu. K tomuto účelu byla dne 21.12.1995 vytvořena Nadace pro zřízení a provozování Muzea T.G.Masaryka v Lánech. Činnost nadace podpořila řada známých osobností našeho politického a kulturního života (Ivan Medek, Ivan Kočárník, Josef Wagner, Jaroslav Opat a další).

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech – pobočka Muzea T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace Středočeského kraje
V roce 1998 vytvořilo Okresní muzeum Rakovník (dnes Muzeum T.G.M. Rakovník) v areálu lánského hotelu Classic výstavu, která již oproti prvotní v obecním úřadě profesionálněji a výstižněji mapovala osobnost a myšlenky T. G. Masaryka. V této době také převzalo rakovnické muzeum na žádost Nadace T.G.M. budoucí Muzeum T.G.Masaryka, které se stalo jeho významnou pobočkou a začalo s vytvářením zázemí a budováním expozice. Dne 7. března 2003 proběhlo slavnostní otevření Muzea T. G. Masaryka v Lánech za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla a bývalého kancléře a dlouholetého předsedy Nadace pro zřízení a provozování Muzea T.G.Masaryka v Lánech Ivana Medka.