Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

Historie

V roce 1898 bylo v Rakovníku otevřeno městské muzeum. Počátkem listopadu 1910 byl při obecním zastupitelstvu města ustaven muzejní výbor, který měl převzít na starost záležitosti městského muzea. Na první schůzi výboru byl předložen návrh na zřízení muzejního spolku. Jeho funkce měla spočívat v péči o stávající muzeum a zároveň probouzet v lidech zájem o staré památky.

11.února 1911 byly na poradní schůzi přijaty stanovy spolku. 9.dubna 1911 se konala ustavující schůze, kde byl zvolen výbor Muzejního spolku královského města Rakovníka:

ing. Jan N.Michálek (ředitel hor v.v.) František Otta (starosta města) František Pánek (okresní starosta) Jan Renner (odborný učitel) Ferdinand Soukup (ředitel škol) Jan Soukup (profesor) Phdr.Kamila Spalová (odborná učitelka) Václav Treybal (učitel) Antonín Truhlář (ředitel okr.úřadů) Prvním předsedou byl zvolen ing. Jan N.Michálek, místopředsedou Jan Soukup, jednatelem Jan Renner a pokladníkem Ferdinand Soukup. Revizí účtů byli pověřeni Jan Putna (profesor) a Antonín Vaska (náměstek starosty).

Již v počátcích své činnosti se muzejní spolek snažil probouzet v obyvatelích města i okresu zájem o kulturní památky kraje. Pořádaly se přednášky, členové pečovali o růst sbírkového fondu muzea i muzejní knihovny, zabezpečovali archeologický a národopisný výzkum regionu. Pořizoval se soupis stavebních památek, předseda spolku pracoval na přípravě geologické mapy regionu a popisu regionu po stránce geologické. Péče byla věnována i městskému archivu.
V roce 1919 našly muzejní sbírky důstojné umístění v Petrovcově vile a později, v roce 1936, v nové budově, opraveném barokním domě plaských cisterciáků, současném sídle muzea.
Velká pozornost se věnovala publikační činnosti. Od roku 1912 byl téměř každoročně vydáván Věstník muzejního spolku královského města Rakovníka. Jednotlivé články fundovaně pojednávaly o archeologických výzkumech, historii, osídlení regionu, stavebních památkách, významných osobnostech či národopisných zvláštnostech kraje. Množství příspěvků seznamovalo čtenáře se zajímavostmi z oblasti přírodních věd. Muzejní spolek se zasloužil o vydání drobnějších monografických prací z oblasti odborné regionální literatury a vydával i obsáhlejší práce. Za celou řadu je třeba jmenovat Michálkův Geologický popis politického okresu rakovnického, množství drobných prací Jana Rennera či Kamily Spalové nebo sešitová vydání Kočkových Dějin Rakovnicka.

Čestnými členy Muzejního spolku za zvláště záslužnou regionální práci byli zvoleni: Dr.Zikmund Winter, inž.Jan Michálek, Jan Renner, Bohuslav Herold, Čeněk Vaněček, Jan Soukup, František Otta a PhDr.Kamila Spalová. Muzejní spolek ukončil svou činnost v roce 1948.