Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

AKTUALITY

VÝSTAVY

Retrovýstava - Jak jsme jezdili na dovolenou 23. 6. - 28. 8. 2016, VERNISÁŽ 23.6. OD 16 HODIN

Jak jsme jezdili na dovolenou – retrovýstava ve stylu 70. let 20. století

Na přelomu roku 2014-2015 mohli návštěvníci novostrašeckého muzea shlédnout výstavu spojující vánoční čas a módní retrostyl s názvem „Jak jsme slavili vánoce“ inspirovanou každodenním předvánočním životem let sedmdesátých. Následujícího roku se tato mírně pozměněná výstava představila i ve výstavní síni Muzea T. G. M. Rakovník. Vystavené předměty pocházely jednak z muzejních sbírek, ale řadu exponátů zapůjčili nebo dokonce darovali příznivci muzea, kteří byli o připravované výstavě informováni prostřednictvím místního tisku.
Obě instalace výstavy vzbudily u návštěvníků velmi kladný ohlas a ten dal podnět k vytvoření volného pokračování této výstavy – tentokrát však bylo inspirací letní období a trávení volného času v době letních dovolených. Výstava s názvem „Jak jsme jezdili na dovolenou“ by měla připomínat trávení dovolených v tuzemských i zahradičních letoviscích převážně v letech sedmdesátých. Ze zahraničních destinací lidé navštěvovali převážně Maďarsko (Balaton), Bulharsko, NDR a kdo měl štěstí, dostal se i do Jugoslávie. U nás se velmi často jezdilo na rekreace ROH do (k tomuto účelu) vybudovaných rekreačních středisek a chat. Někteří dávali v letním období přednost stanování u vody a vodním sportům, jiní preferovali hory a turistiku, hodně se navštěvovaly hrady, zámky a další historicky zajímavá místa nebo přírodní památky. Volný čas (nejen během léta) se také trávil v lázních – zejména v Karlových Varech, Mariánských Lázních, v Poděbradech, ve Františkových Lázních a na Slovensku v Piešťanech. Kdo měl možnost, věnoval se chalupaření a zájmům s tím spojenými (rybaření, sběr lesních plodů, zahrádkaření). Děti velmi často trávily tři týdny v letních pionýrských táborech, přírodymilovná mládež se věnovala trampingu (tehdy se jezdilo tzv. „pod širák“ na „čundr“), řeky Sázava a Berounka lákaly množství vodáků.
Vyjmenované aktivity si můžete na výstavě připomenout díky autentickým dobovým předmětům nezbytným k trávení letní dovolené i suvenýrům, které jsme si z výletů a dovolených přiváželi. Instalaci pak doplňují fotografie, časopisy, pohlednice a reklamní prospekty.

Připravujeme

NOVÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
---------------------------------------------

Muzeum Nové Strašecí zve na nový přednáškový cyklus „KLUB CESTY ZA POZNÁNÍM“
Muzeum TGM Rakovník, pobočka Muzeum Nové Strašecí informuje o novém projektu pod názvem Klub cesty za poznáním. Ve spolupráci s paní Věrou Hrubešovou a za finanční podpory pana Ing. Jiřího Perglera otevíráme nový program pro širokou veřejnost. Program bude založený na přednáškách se zajímavými tématy, setkání s osobnostmi z různých oborů, doplněný klubovými besedami, návštěvami galerií, výstav, vycházkami a výlety.
Členem Klubu za poznáním se může stát každý, kdo má zájem o historii, dějiny umění, vývoj architektury, společenská a přírodovědná témata.
Za důležitou vlastnost člena klubu považujeme zájem o aktivní spolupráci při utváření programu a přátelské klubové atmosféry.
Klub cesty za poznáním se bude scházet jednou měsíčně v budově Muzea Nové Strašecí, ul. U Školy 123 od 17 hodin, po dobu školního roku (září – červen). Klubový poplatek je ve výši 200 Kč ročně. Každý člen obdrží klubovou legitimaci. S touto legitimací budete navštěvovat přednášky a zároveň je celoroční vstupenkou do Muzea Nové Strašecí zdarma. Vstupné pro nečleny na jednotlivé přednášky a pořady bude ve výši 30 Kč.
První setkání s přednáškou se koná v úterý 20. září 2016 od 17 hodin. Téma přednášky: Symboly kolem nás, jako forma komunikace a sdělení.
Přihlášky do Klubu cesty za poznáním je možné vyzvednout a po vyplnění odevzdat v pokladně Muzea Nové Strašecí od 1. 7. do 21. 8. 2016.
Klubový poplatek se bude vybírat ve dnech 25. až 26. srpna 2016 od 8 do 15,30 hodin rovněž v budově muzea.
Těšíme se na Vaši účast a věříme, že najdete společenství stejně naladěných lidí a nové možnosti pro uplatnění svých zájmů.

Fotopoint Druid
Fotopoint Druid
Plakat_Kelti