Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ

Výstava Barbie ve víru módy

VÝSTAVY A AKCE v roce 2009:
50. výročí založení ČLUZ - do 11. ledna 2009 Sáhni si na ptáka (hmatová výstava) - od 15. ledna do 29. března 2009 Kinokavárna - Sissi a Yetti - 21. ledna 2009 v 17.00 hodin Kinokavárna - Mamma Mia! - 18. února 2009 v 17.00 hodin Kinokavárna - Himalaya - 25. března 2009 v 17.00 hodin Velikonoční soutěž O nejkrásnější novostrašeckou kraslici 2009 - od 2. do 26. dubna 2009, slavnostní vyhlášení vítězů - 15. dubna 2009 od 16.00 hodin Kinokavárna - Venkovský učitel - 22. dubna 2009 v 17.00 hodin Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí - Koláže - od 30. dubna do 31. kětna 2009, vernisáž 30. dubna 2009 v 16.00 hodin Kinokavárna - Kozí příběh - 27. května 2009 v 17.00 hodin (tento film byl nabídnut také k dispozici školám a početnějším skupinám a jeho promítání v prostorách muzea bylo možné jakýkoliv den až do konce měsíce června) Den s Kelty - 19. května 2009 od 9.00 do 16.00 hodin - ukázky keltských řemesel, přednáška PhDr. Dany Stolzové na téma Keltské odívání, prohlídka expozice s odborným výkladem, prodej keltských suvenýrů, vstupné 7,- Kč Jiří Duchoň – Nové Strašecí v pohybu II. ročník (sportovní fotografie) - od 2. června do 5. července 2009, vernisáž 2. června 2009 v 18.00 hodin Bára a Emma Srncová – Obrázky (prodejní výstava) - od 9. července do 30. srpna 2009 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí - Cesta do hlubin Študákovy duše (55 let výročí historie školy) - od 3. září do 4. října 2009, vernisáž 3. září 2009 v 16.00 hodin Dominik Hrabal – Fotografie (prodejní výstava) - od 8. října do 8. listopadu 2009 Šaty dělaj člověka aneb co za Keltů na sebe? - od 12. listopadu 2009 do 3. ledna 2010 Adventní koncert - Základní umělecká škola Nové Strašecí a Stochov v kostele Narození Panny Marie - 20. prosince 2009 v 18.30 hodin Betlémské světlo (možnost připálení plamínku pokoje a míru, které bylo přeneseno hořící z města Betléma) - 20., 22. a 23. prosince 2009

VÝSTAVY A AKCE v roce 2008:
Zimní hrátky a radovánky (výstava ze sbírek muzea) - do 6. ledna 2008 Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník – Prolínání aneb minulost a přítomnost Rakovnicka nejen ve fotografiích - od 8. do 27. ledna 2008 Michael a Zuzana Šochovy - Tajemná Afrika (fotografie) - od 31. ledna do 2. března 2008 Kinokavárna - Kletba zlatého květu - 20. února 2008 v 17.00 hodin Velikonoční soutěž O nejkrásnější novostrašeckou kraslici 2008 - od 6. března do 6. dubna 2008, slavnostní vyhlášení vítězů - 20. března 2008 od 16.00 hodin Kinokavárna - Královna - 19. března 2008 v 17.00 hodin Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí - Hra - od 10. dubna do 11. května 2008, vernisáž 10. dubna 2008 v 16.00 hodin Kinokavárna - Ďáblova dílna16. dubna v 17.00 hodin Základní škola Nové Strašecí – Tajemství vesmíru - od 15. května do 15. června 2008, vernisáž 15. května 2008 v 16.00 hodin Kinokavárna - Zeptej se prachu - 29. května 2008 v 17.00 hodin Den s Kelty aneb 65 let od nálezu keltské hlavy v Mšeckých Žehrovicích - 19. května 2008 od 9.00 do 16.00 hodin - ukázky keltských řemesel, přednáška s nálezcem hlavy panem Josefem Šlajchrtem, prohlídka expozice s odborným výkladem, prodej keltských suvenýrů, vstup zdarma Jiří Duchoň – Nové Strašecí v pohybu (sportovní fotografie) - od 17. června do 3. srpna 2008, vernisáž 17. června 2008 v 18.00 hodin Člověk nepřítel i samaritán (zapůjčená výstava z Národního muzea v Praze) - od 6. srpna do 7. záží 2008, derniéra 4. září 2008 v 16.00 hodin Zdeněk Bílý a Zuzana Šebková - Art exhibition (fotografie, grafika, kresby) - od 11. září do 12. října 2008 T. G. Masaryk a světová archeologie - od 16. října do 23. listopadu 2008 Kinokavárna - O život - 19. listopadu 2008 v 17.00 hodin 50. výročí založení ČLUZ - od 26. listopadu 2008 do 11. ledna 2009, vernisáž 26. listopadu v 16.00 hodin Adventní koncert - Miroslav Jedlička (varhany) v kostele Narození Panny Marie - 14. prosince 2008 v 17.00 hodin Kinokavárna - Let´s Dance - 17. prosince 2008 v 17.00 hodin Betlémské světlo (možnost připálení plamínku pokoje a míru, které bylo přeneseno hořící z města Betléma) - 21. a 23. prosince 2008

Plakáty a tiskové zprávy ke stažení na konci stránky


JAK TO DOPADLO V LOŇSKÉM ROCE...
1.ročník "Soutěže o velikonočního beránka"
Velikonoční klání v novostrašeckém muzeu doznalo v roce 2011 výraznou změnu. Příznivci „Soutěže o nejkrásnější novostrašeckou kraslici“ nemuseli být zklamáni, neboť tuto akci nahradila novinka v podobě „Soutěže o velikonočního beránka“. Účastníci prvního ročníku se sešli v pátek 15.4. 2011 ve 14.00 hod. ve výstavní síni Muzea v Novém Strašecí. Na návštěvníky čekala přehlídka soutěžních beránků, zajíců a zdobených vajíček, hudební vystoupení studentek novostrašeckého gymnázia, malé občerstvení a především zastavení se v předvelikonočním úklidu a posezení v příjemném prostředí novostrašecké výstavní síně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Pětičlenná komise anonymně hodnotila vzhled a chuť soutěžního pečiva. Pořadatele i návštěvníky mile překvapil počet soutěžních výtvorů – celkem se sešlo 19 soutěžních kousků, takže komise při ochutnávce byla skutečně nadmíru vytížená.

Komise zasedala v následujícím složení:
Miluše Jůnová - ředitelka domova seniorů v Novém Strašecí
Libuše Vosátková - místostarostka Nového Strašecí
Richard Spiegl - ředitel gymnázia v Novém Strašecí
Mariusz Stanisław Walczak (administrátor) - farář v Novém Strašecí
František Povolný - ředitel Muzea T.G.M. Nové Strašecí

Tři nejúspěšnější soutěžící v obou kategoriích si odnesli diplomy a hezké ceny. Soutěžícím do 15 let pak byly předány pamětní listy s poděkováním za účast. Závěr soutěže patřil společné ochutnávce soutěžního pečiva.
Jaké jsou tedy výsledky prvního ročníku?

Kategorie „Nejkrásnější beránek“:
1.místo – Žaneta Svobodová, ISŠ Jesenice – obor cukrář (50 bodů – maximální počet)
2.místo – Petra Šterclová, ISŠ Jesenice – obor cukrář (47 bodů)
3.místo – Klienti Domova seniorů Nové Strašecí (46 bodů)

Kategorie „Nejchutnější beránek“
1.místo – Karolína Krátká, ISŠ Jesenice – obor cukrář (43 bodů)
2.místo – Šárka Hoblíková, Rakovník (42 bodů)
3.místo - Žaneta Svobodová, ISŠ Jesenice – obor cukrář (39 bodů)

Pořadatelé srdečně děkují všem dalším účastníkům soutěže:
- Jaroslavě Strnadové z Nového Strašecí
- Mgr.Magdě Elznicové Mikeskové a Miroslavě Hoblíkové (Muzeum T.G.M. Lány)
- Elišce Šmídové z Rakovníka
- Kristýně Kosové, Martině Šrolové a Tereze Vyskočilové – žákyním 7.B ZŠ Nové Strašecí
- Kateřině Barochové, Marii Kolářové a Lucii Kozlové – žákyním 7.B ZŠ Nové Strašecí
- Tereze Fořtové, Jiřině Duchkové, Kateřině Vodákové, Veronice Malíkové a Veronice Opltové – žákyním 8.B a 8.C ZŠ Nové Strašecí
- Elišce Kuchyňkové a Monice Noskové – žákyním 8.C ZŠ Nové Strašecí
- Veronice Tůmové z ISŠ Jesenice, obor cukrář
- celé třídě 1.D ZŠ Nové Strašecí
- Pekařství Špáňa ze Šanova
- Světle Čížkové z Nového Strašecí
- Aničce Vrbové z Nového Strašecí
- Honzíkovi Vrbovi z Nového Strašecí
B.Kleindienstovi z Nového Strašecí
Zvláštní poděkování patří panu Petru Volfovi za ceny věnované do soutěže (soubor keramických nádob, které oceněným udělaly skutečnou radost)


Těšíme se na další ročník „Velikonočního beránka“

Fotografie z výstav a akcí:

2014 - Velký úklid - velké prádlo
Člověk nepřítel i samaritán - derniéra
Člověk nepřítel i samaritán - plakát
Kinokavárna 2008 - Ďáblova dílna - článek
Kinokavárna 2008 - Ďáblova dílna - nabídka pro školy
Kinokavárna 2008 - Ďáblova dílna - plakát
Kinokavárna 2008 - Klateba zlatého květu - plakát
Kinokavárna 2008 - Královna - plakát
Kinokavárna 2008 - Let´s Dance - plakát
Kinokavárna 2008 - O život - plakát
Kinokavárna 2008 - Zeptej se prachu - článek
Kinokavárna 2008 - Zeptej se prachu - plakát