Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ

Historie města
Město Nové Strašecí leží v rakovnickém okrese 40 km západně od Prahy. Název je pravděpodobně odvozen od jména majitele - ves lidí Strachových - Strašecie.

Dějiny Strašecí jsou spjaty s historií křivoklátského panství. První písemná zpráva se váže k roku 1334, tehdy byla ves Strašecí zastavena panu Menhartovi z Olbramovic. V roce 1340 se připomíná Strašecí jako městečko připojené k hrádku Křivoklátu. V době husitské se Strašecí přiklonilo k husitům. Za vlády panovníka Jiřího z Poděbrad bylo město vypleněno královským vojskem za podporu pana Jindřicha z Kolovrat, odpůrce krále. V majestátu krále Vladislava Jagellonského z roku 1480 se uvádí, že městečko má nadále zůstat v majetku českého krále a obdrželo pečeť se znakem (poprsí krále, po levé straně se vzpíná český lev, na levé straně je písmeno W).

Po zničujícím požáru v roce 1554 bylo městečko obnoveno pod jménem Nové Strašecí. Po roce 1560 byl hrad Křivoklát i s Novým Strašecím v majetku pana Ladislava ze Šternberka. V té době městečko hospodářsky vzkvétalo díky zemské cestě, která městem procházela. Rozvíjel se obchod (s dobytkem a ovčí vlnou) a řemesla (hrnčířství, kovářství). Ve městě byla zřízena škola. Doby klidné byly vystřídány sociálními i náboženskými nepokoji v 17.století. Jejich následkem bylo odebrání některých královských výsad. Rovněž těžce dolehla na město třicetiletá válka, město bylo v sutinách, zbylo 53 obydlených domů se 400 obyvateli. Až do poloviny 19.století bylo městečko střídavě pod správou různých majitelů.

Po roce 1848 byl ve městě zřízen berní a soudní okres s příslušnými úřady. V roce 1891 byla zřízena pokračovací škola a roku 1897 dokončena výstavba budovy pro měšťanskou školu. Rozvíjel se obchod, řemesla, vzniká tiskárna a továrna na výrobu škrobu později přeměněna na výrobu dřevěného zboží, jež měla svou tradici v obci Pecínov. Po první světové válce nastává stavební rozvoj, vedle nové obytné čtvrti je vystavěna okresní hospodářská záložna a okresní dům. Kulturní činnost rozvíjely osvětové spolky, muzeum a knihovna.

Z významnějších staveb ve městě je třeba jmenovat radnici na náměstí a původně gotický kostel zasvěcený Narození Panny Marie. Ve východní části města se nachází kaple sv.Isidora z r.1715, nyní používaná jako hřbitovní kaple. Restaurováním a přestavbou původní židovské synagogy vznikl Husův sbor (modlitebna církve československé husitské). Zajímavá je i stavba větrného mlýna z roku 1832 (nyní obytná budova).