Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

NABÍDKA PRO ŠKOLY

Keltové na Rakovnicku (pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ)

Osnova:
1. 10 min. - úvod: seznámení studentů s tématem, co je to za výstavu atd....
2. 15 min. - samostatná činnost ve skupinách: rozdělí se do skupin po 2-3, vylosují si lísteček s tématem a otázkami, ve skupinách si připraví odpovědi
3. 30 min. - vyhodnocení: postupně se obejdou všechny tematické okruhy a společně vyhodnotíme zadané téma
4. 15 min. - praktická ukázka: vyplétání proutí, tkaní na karetkách, rozbíjení švartny atd.

Již při realizaci nové stálé expozice Keltové na Rakovnicku v Muzeu Nové Strašecí bylo jejím kurátorkám, archeoložkám Mgr. Kateřině Blažkové a Mgr. Janě Lomecké, jasné, že tato živě a trojrozměrně pojatá výstava bude více než vhodná pro doprovodné programy. Po slavnostním otevření 12. 12. 2007 začaly s jejich přípravou a na jaře 2008 byly osloveny první školy v regionu, jejichž zájem byl až do konce školního roku velký.
Program je koncipován jak pro různé věkové kategorie, tak pro různou časovou dotaci podle potřeby jednotlivých skupin. V rámci II. stupně základních škol je ještě rozlišen náročností na dvě skupiny - pro 3. a 4. třídy a od 5. do 9. třídy. První skupina je více vedena lektorem a vedle možnosti osahání některých předmětů pak děti v menších skupinách pracují na samostatných praktických úkolech, jako např. skládání puzzle s motivy keltských skleněných šperků a keltské vesnice nebo vyplétání části stěny keltské chaty. Na závěr si všichni zahrají na archeology a hledají v expozici 4 papírové části opukové hlavy keltského heroa ze Mšeckých Žehrovic, kterou musí složit dohromady. Druhá starší skupina je pouze uvítána lektorem, který ji v několikaminutovém úvodu stručně seznámí s expozicí a rozdělí na malé skupinky o 2 – 4 žácích (podle počtu ve třídě) a rozdá pracovní listy s úkoly. Po samostatné práci za pomoci lektora jsou výsledky společně vyhodnoceny. Na závěr opět coby archeologové hledají opukovou hlavu. Pro střední školy jsou rovněž připraveny pracovní listy se samostatnými úkoly, ale jsou o něco náročnější, než pro II. stupeň.
Protože se na jaře ukázalo, že doprovodný program je vítaným zpestřením a doplněním učiva místních škol, bude možné se nadále objednat v případě dalšího zájmu. Od září 2008 bychom rádi nově nabídli program také mateřským školám, pro něž je připravena hra „Najděte druidovi jeho ztracené předměty“. Děti nebudou zcela vedeny lektorem, ale samotným druidem (keltským knězem), jehož figurína k nim promlouvá. Tento program je určen také pro 1. a 2. třídy základních škol a odpovídá časové dotaci max. 1 vyučovací hodiny. Je potřeba se na program rovněž objednat.
Nezapomínáme také na doprovodné akce pro širokou veřejnost. Na úspěšný „Den s Kelty“, který jsme poprvné pořádali 19. 5. 2008 u příležitosti 65. výročí nalezení opukové hlavy keltského heroa, bychom rádi navázali např. zapůjčením originálu hlavy z Národního muzea u příležitosti 1. výročí otevření expozice. Pro příští rok také chystáme zapůjčení divácky přitažlivé výstavy Ústavu archeologické památkové péče středních Čech „Šaty dělají člověka“ věnované oděvům Keltů. O všech těchto aktivitách budeme veřejnost včas informovat.
Budeme se těšit na setkání s Vámi v muzeu mezi Kelty.

Mgr. Kateřina Blažková a Mgr. Jana Lomecká, archeoložky Muzea T. G. M. Rakovník
a Barbora Honzíková, DiS., vedoucí Muzea Nové Strašecí


V případě Vašeho zájmu o doprovodné programy se můžete již nyní objednávat na telefoním čísle 731 449 321 nebo 313 57 25 63.