Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA

Symbolika velikonočního beránka
Pro poslední generace se piškotový beránek stal stejným symbolem velikonoc jako kraslice, mazanec a pomlázka. Beránka pečeme doma v nových i ve starých formách po babičce nebo si můžeme vybrat z bohaté nabídky pečiva na současném trhu. Jaký je tedy vztah beránka a velikonoc? Symbolika velikonočního beránka je velice stará, souvisí s magií jarních obřadů předhistorických pasteveckých kultur. Beránka najdeme v křesťanské ikonografii vycházející z textů Starého i Nového zákona jako symbolické zobrazení Ježíše Krista.

SYMBOL OBĚTI A VZKŘÍŠENÍ
Ve starých kulturách Přední Asie byl beránek vedle kozla nejběžnějším obětním zvířetem pravděpodobně pro svou mírnou povahu a ochotu nechat se vést k porážce. Ve Starém zákoně najdeme řadu dokladů, že beránek byl u Izraelitů běžné obětní zvíře (denně se obětoval beránek za odpuštění hříchů). V tomto smyslu ukazuje Nový zákon symbolicky Ježíše Krista jako beránka (Beránek boží, který snímá hříchy světa) a jeho oběť na kříži. Na znamení zázračného vysvobození Izraelitů z egyptského zajetí se každoročně konala v Izraeli slavnost Pascha (tj.období velikonoc), každý rok večer 14. nisanu obětovali otcové rodin jednoročního neposkvrněného beránka na chrámovém nádvoří v Jeruzalémě. Podle textu Nového zákona zemřel Ježíš ve stejnou hodinu, kdy se zabíjeli beránci pro tuto velikonoční slavnost. Symbol oběti vidíme i na jiných místech biblického textu. Srovnává se i starozákonní obětování Izáka (místo něhož byl obětován beránek) s novozákonní Kristovou obětí na Golgotě. Často nacházíme vyobrazení ležícího beránka s korouhví a palmovými ratolestmi jako symbol Vzkříšeného Ježíše. Velikonoční beránek je tedy nejčastějším alegorickým ztvárněním Ježíše obětovaného na kříži a vítězný beránek je pak symbolem Vzkříšení.

BERÁNEK JAKO OBĚTNÍ POKRM
Pro národy staré Palestiny byl pečený beránek významnou součástí obřadní hostiny a dodnes patří do skladby velikonočního jídelníčku židů. I podle textu Nového zákona zasedl Ježíš Kristus se svými učedníky při Poslední večeři právě k tomuto pokrmu. V našem prostředí nebylo skopové maso v takové oblibě, proto se v našem typickém velikonočním jídelníčku objevuje beránek spíše ve formě pečiva. A takto byl a je velmi rozšířeným svátečním pokrmem, o čemž také svědčí řada dochovaných keramických i kovových forem beránka. Původní symbolika se pro současného člověka také posunula. Dnešní lidé beránka chápou ve zjednodušené formě jako symbol jara a probouzející se přírody.

4. ročník Soutěže o novostrašeckého beránka v Muzeu Nové Strašecí
Jaro je v plném proudu, Velikonoce doslova za dveřmi a v Muzeu v Novém Strašecí se ve středu 9. 4. 2014 od 15.00 hodin konala již – možno říci tradiční – „Soutěž o velikonočního beránka“. V letošním roce se sešel opravdu velký počet soutěžních beránků – celkem 16. Deset kousků v kategorii dospělých a šest kousků v dětské kategorii se ucházelo o přízeň pětičlenné poroty. Ta hodnotila jako v předcházejících letech zvlášť vzhled a chuť výstavních beránků. Paní ředitelka Mgr.Magdalena Elznicová Mikesková soutěž tradičně zahájila a zatímco porota pilně hodnotila a ochutnávala o dobrou pohodu a zábavu se postarali žáci ZŠ Nové Strašecí ze souboru Dramaťáček pod vedením paní učitelky Mgr. Magdaleny Pelcové.

Složení poroty:
PhDr. Miluše Jůnová - ředitelka Domova Seniorů v Novém Strašecí
RNDr. Libuše Vosátková - (místostarostka města Nové Strašecí)
Ing.Pavel Beránek – majitel firmy Beránek, Kladno (informační technologie)
pan Michal Drtina – kulturní pracovník, Nové Strašecí
Prof.Václav Liška – profesor ČVUT Praha

A jak tentokrát komise rozhodla?
KATEGORIE DĚTSKÝCH SOUTĚŽÍCÍCH - VZHLED BERÁNKA
1. místo – Lída Kačenková, Tuchlovice
2. místo – Martina a Zuzana Červenkovy, Olešná
3. místo – členové kroužku „Dramaťáček“ při ZŠ Nové Strašecí


KATEGORIE DĚTSKÝCH SOUTĚŽÍCÍCH - CHUŤ BERÁNKA
1. místo – členové kroužku „Dramaťáček“ při ZŠ Nové Strašecí
2. místo – Martina a Zuzana Červenkovy, Olešná
3. místo – Lída Kačenková, Tuchlovice


Dětská kategorie - 3.místo (nejkrásnější beránek), 1.místo (nejchutnější beránek) - Soubor Dramaťáček Nové Strašecí
Dětská kategorie - 3.místo (nejkrásnější beránek), 1.místo (nejchutnější beránek) - Soubor Dramaťáček Nové Strašecí

Dětská kategorie - 2.místo (nejkrásnější beránek), 2.místo (nejchutnější beránek) - Martina a Zuzana Červenkovy, Olešná
Dětská kategorie - 2.místo (nejkrásnější beránek), 2.místo (nejchutnější beránek) - Martina a Zuzana Červenkovy, Olešná

Dětská kategorie - 1.místo (nejkrásnější beránek), 3.místo (nejchutnější beránek) - Liduška Kačenková, Tuchlovice
Dětská kategorie - 1.místo (nejkrásnější beránek), 3.místo (nejchutnější beránek) - Liduška Kačenková, Tuchlovice

Dětská kategorie - krásný beránek Anetky Bednářové z Lán
Dětská kategorie - krásný beránek Anetky Bednářové z Lán

Dětská kategorie - beránek zdobený cukrovou polevou Zuzanky Smržové z Tuchlovic
Dětská kategorie - beránek zdobený cukrovou polevou Zuzanky Smržové z Tuchlovic

Dětská kategorie - originální beránek Školní družiny z Tuchlovic
Dětská kategorie - originální beránek Školní družiny z TuchlovicPoděkování samozřejmě patří dalším dětským soutěžícím, kteří rozdílem jednoho až dvou bodů zůstali za pomyslnými medailovými stupínky:
- Anetka Bednářová, Lány
- Zuzanka Smržová, Tuchlovice
- Školní družina Tuchlovice


A jak dopadla soutěž v kategorii dospělých?
KATEGORIE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽÍCÍCH - VZHLED BERÁNKA:
1. místo – Klienti Alzheimercentra POHODA, Domov seniorů Nové Strašecí
2. místo – Management Domova seniorů Nové Strašecí
3. místo – Integrovaná střední škola Jesenice


KATEGORIE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽÍCÍCH - CHUŤ BERÁNKA:
1.místo – Integrovaná střední škola Rakovník Na Jirkově
2.místo - Integrovaná střední škola Jesenice
3.místo – Zaměstnanci Domova seniorů Nové Strašecí


Kategorie dospělých - 3.místo - nejchutnější beránek - Zaměstnanci  Domova seniorů Nové Strašecí
Kategorie dospělých - 3.místo - nejchutnější beránek - Zaměstnanci Domova seniorů Nové Strašecí

Kategorie dospělých - 2.místo - nejchutnější beránek - ISŠ Jesenice
Kategorie dospělých - 2.místo - nejchutnější beránek - ISŠ Jesenice

Kategorie dospělých - 1.místo - nejchutnější beránek - ISŠ Rakovník Na Jirkově
Kategorie dospělých - 1.místo - nejchutnější beránek - ISŠ Rakovník Na Jirkově

Kategorie dospělých - 3.místo - nejkrásnější beránek - ISŠ Jesenice
Kategorie dospělých - 3.místo - nejkrásnější beránek - ISŠ Jesenice

Kategorie dospělých - 2.místo - nejkrásnější beránek - Management Domova Seniorů Nové Strašecí
Kategorie dospělých - 2.místo - nejkrásnější beránek - Management Domova Seniorů Nové Strašecí

Kategorie dospělých - 1.místo - nejkrásnější beránek - Alzheimercentrum Pohoda, Domov seniorů Nové Strašecí
Kategorie dospělých - 1.místo - nejkrásnější beránek - Alzheimercentrum Pohoda, Domov seniorů Nové Strašecí

Kategorie dospělých - další krásný beránek s jehňátkem
Kategorie dospělých - další krásný beránek s jehňátkem

Kategorie dospělých -
Kategorie dospělých - "přírodní" beránek

Kategorie dospělých - čokoládový beránek
Kategorie dospělých - čokoládový beránek

O zábavu se postaral
O zábavu se postaral "Dramaťáček"

Přehled soutěžních beránků
Přehled soutěžních beránků

Přehlídka soutěžních beránků
Přehlídka soutěžních beránků

Porota v pilné práci
Porota v pilné práci

Porota při hodocení
Porota při hodocení

Soutěže se již pravidelně zúčastňují klienti i pracovníci Domova seniorů v Novém Strašecí
Soutěže se již pravidelně zúčastňují klienti i pracovníci Domova seniorů v Novém Strašecí

O zábavu se v průběhu soutěže postaral
O zábavu se v průběhu soutěže postaral "Dramaťáček"Poděkování patří dalším soutěžícím za výtvarně zajímavé a především velmi chutné soutěžní pečivo:
- Paní Šárka Hoblíková, Rakovník
- Paní Lenka Sobotková, Krupá
- Klienti Domova seniorů v Novém Strašecí
- Zaměstnanci Alzheimercentra POHODA Nové Strašecí


Veliké poděkování patří souboru Dramaťáček z Nového Strašecí, který pod vedením paní učitelky Mgr. Magdaleny Pelcové návštěvníky i porotu doslova uchvátil.

Poděkování patří také sponzorům soutěže, kteří věnovali pro soutěžící hodnotné ceny:
Pekárna Hošer v Novém Strašecí
Drogerie Hana Burešová Nové Strašecí
Lékárna paní Chytré Nové Strašecí
Zahradnictví Lípovi Nové Strašecí


Těšíme se s vámi na 5.ročník v Soutěže o novostrašeckého beránka v roce 2015