Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

Oddělení informací a knihovna

Pracoviště:
Bořivojova 627
269 01 Rakovník
Tel. 313 511 564

Otevřeno:
středa a pátek od 13.00 do 16.00 hodin
(nebo po předchozí telefonické domluvě na tel.: 313 51 62 30)

Kateřina Uhrová - vedoucí knihovny muzea T. G. M. Rakovník
Irena Smržová - knihovnice Nové Strašecí
Miroslava Hoblíková - knihovnice a dokumentátorka Nové Strašecí
Nikola Štefánková - knihovnice Jesenice

Oddělení informací a knihovny provádí rešerše pro badatele, má na starosti publikování programů, plakátů, informuje o akcích muzea a doplňuje aktuality a programy webových stránek. Rovněž dokumentuje a archivuje akce muzea. Má na starosti knihovní fond z oboru historie, dějin umění, architektury, archeologie, etnografie, dějin náboženství, politologie, filozofie, sociologie, významných a regionálních osobností, geografie, geologie, mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie, atd. Má na starosti regionální fond a fond starých tisků, včetně literatury časopisecké. Provádí prezenční zápůjčky pro badatele a čtenáře.

Kontakt: Kateřina Uhrová, tel. 733 642 152; e-mail: knihovna@muzeumtgm.cz

Zvláštní postavení má knihovna pobočky T. G. Masaryka v Lánech, která spravuje díla T. G. Masaryka a literaturu týkající se této osobnosti a celé rodiny, z té potom především osobnost Alice G. Masarykové a českého (československého) červeného kříže.

Kontakt: Barbora Bednářová-Šafránková, tel. 602 254 289; e-mail: lany@muzeumtgm.cz