Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

Vzdělávací činnost Muzea T. G. M. Rakovník a jeho poboček

Muzeum nabízí návštěvníkům rozmanité expozice, jak v místě svého sídla v Rakovníku, tak v pobočkách v Lánech, Novém Strašecí, v Jesenici a v dalších sezónních objektech, jako je Vysoká brána v Rakovníku a Památník Joachima Barrada ve Skryjích.

Muzeum Rakovník a jeho pobočky nabízí stálé vzdělávací programy v souvislosti s nabízenými expozicemi určené pro mateřské školy, první i druhý stupeň ZŠ a střední školy. Součástí edukační nabídky jsou také přednášky, exkurze, promítání společenskovědních a přírodovědných filmů. Při tvorbě programů je brán zřetel na rámcové vzdělávací programy (u pravidelně spolupracujících škol na jejich školní vzdělávací programy).
Kromě stálých programů pro školy, které většinou souvisejí s muzejními expozicemi, mohou školy využít programy připravované pro krátkodobé výstavy, dále přednášky, naučné vycházky a mimořádné interaktivní a herní programy.

Nabídka programů pro školy - MUZEUM RAKOVNÍK

Nabídka stálých programů pro školy - VYSOKÁ BRÁNA V RAKOVNÍKU

Nabídka stálých programů pro školy - MUZEUM T. G. MASARYKA V LÁNECH

Nabídka stálých programů pro školy - MUZEUM NOVÉ STRAŠECÍ

Nabídka stálých programů pro školy - VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICE

Nabídka stálých programů pro školy - PAMÁTNÍK JOACHIMA BARRANDA VE SKRYJÍCH

Stálá nabídka přednášek pro školy (přednášky se mohou uskutečnit i na půdě školy)

Stálá nabídka naučných vycházek

Mimořádné interaktivní a herní programy

Vzdělávací nabídka pro školy 2015 - 2016