Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

VYSOKÁ BRÁNA

Adresa:
Vysoká 148
269 01 Rakovník

Otevírací doba:
květen, červen, září:
st, so, ne 9.00 - 12.30, 13.00 - 17.00 hodin
červenec, srpen:
út - ne 9.00 - 12.30, 13.00 - 17.00 hodin

Vstupné:
dospělí 30,- Kč
děti do 15ti let 15,- Kč

Historie objektu
Vysoká brána byla původně jednou ze 4 bran, které byly součástí městského opevnění. V roce 1471 získává město od panovníka právo opevnit se zděnými hradbami. K vlastní realizaci došlo až v roce 1516 (stavba Pražské brány), poté začala stavba Vysoké brány na severní straně města, v roce 1526 byla založena brána Svatojilská na západní straně a konečně směrem na jih brána Lubenská (poslední dvě brány se nedochovaly). Po dokončení bran se začalo budovat vlastní opevnění, než se však stačilo dokončit, byla středověká koncepce opevnění vlastně již zastaralá. Celé zděné opevnění města vlastně nikdy nebylo zcela dokončeno. Předchůdkyní Vysoké brány byla tzv.brána Věžní, pravděpodobně stála asi 200 m západněji. V rámci budování nového opevnění bylo místo pro novou bránu zvoleno v nejvyšším bodě hradební linie. Pro větší bezpečnost města a pro lepší kontrolu případného protivníka se měšťané rozhodli vystavět bránu mohutnou a dostatečně vysokou. Zdivo brány dosahovalo 31,3 m a se střechou celkové výšky 46 m. Stavba byla zahájena r.1518 a zakončena r.1525 omítnutím celé stavby. Stavební práce vedl parléř Vít, ale vzhledem k náročnosti stavby byl vlastní projekt a řízení prací zadán mistru Janu Chocholovi z Prahy. Pravděpodobně pro neshody s rakovnickým představenstvem jej v roce 1521 vystřídal mistr Pavel z Loun.
Věž brány je rozdělena do 5 pater (první klenuté, další zakončené trámovými stropy). Tři spodní patra jsou spojena šnekovým schodištěm. Od třetího patra až na otevřený ochoz stoupá dřevěné schodiště. Páté patro je vyplněno hrázděnou konstrukcí. Na Vysoké bráně najdeme ze stavebního hlediska řadu pozoruhodností. Velmi důmyslně byl zabezpečen přízemní průjezd. Byl chráněn předsunutým předbraním s ochozem a klíčovými střílnami. Vjezd do předbraní uzavírala dvoukřídlá vrata, vnitřek předbraní vyplňoval příkop, přes nějž se spouštěl padací most. Předbraní mělo být ještě důmyslnější, ale od dalších stavebních prací ze později upustilo. Na západním průčelí se v úrovni 4.patra nachází prevet (středověký záchod). Výtvarně velmi hodnotný je otevřený ochoz stavby. V rozích najdeme kamenné chrliče v podobě žáby, vepře, lva a měšťana. Ochoz je zvenčí osazen pískovcovými deskami s liliovými kružbami a především znaky řemeslnických cechů. V současné době se na ochozu nachází kopie – originály desek najdeme v lapidáriu Muzea T.G.M. Rakovník. Společně byly z ochozu při opravách na počátku 20.století sejmuty další prvky – kamenné reliéfy s českým lvem a znakem města, dva ze jmenovaných chrličů a zvon cimbál z roku 1581. Vysoká brána sloužila jako strážní věž – ohlašovaly se odtud požáry, pohyb nepřítele a další životně důležité zprávy. Tyto informace měl za povinnost hlásit branný, jenž měl svůj příbytek v sedlové střeše brány. Ta byla již od počátku kryta břidlicí.
Vysoká brána v Rakovníku patří k nejmonumentálnějším stavbám doby pozdního středověku v Čechách a pohled z jejího ochozu patří k silným zážitkům.

Vysoká brána
Vysoká brána

Expozice
V prostorách Vysoké brány jsou vystaveny snímky rakovnických fotografů (K.Böhm, J.E.Sadil, B.V.Kračmar, V.Vácha, A.Černý) zachycující půvabná, mnohdy již nedochovaná zákoutí města. Z ochozu brány je za příznivého počasí krásný výhled na město a okolí.
Mezi nejstarší sbírkový fond muzea se řadí vzácné deskové oltářní obrazy, které může návštěvník v současné době vidět v jedné ze síní Vysoké brány. Po několikaleté expozici těchto skvostů pozdně gotického umění v královském, a poté rytířském sále hradu Křivoklát se tak počátkem roku 2005 vrátily do města Rakovníka, pro které byly ve středověku vytvořeny.
Čtyři největší oboustranně malované obrazy jsou křídla tzv. archy (gotického zavíracího oltáře) a zakoupeny byly roku 1496 pro hlavní oltář rakovnického chrámu sv. Bartoloměje. Autorem je neznámý český mistr inspirující se nizozemskými vzory. Náměty deskových obrazů jsou Zvěstování Panně Marii a Ukřižovaný s Pannou Marií a sv. Janem, Narození Páně a Bičování Krista, Obřízka Krista a Zmrtvýchvstání, Klanění sv. Tří králů a Kristus v zahradě Getsemanské.Rovněž z rakovnického chrámu sv. Bartoloměje pocházejí křídla z bočního oltáře Panny Marie. Na dvou deskách jsou následující motivy: Anděl ze Zvěstování, jemuž odpovídá jeho protějšek na druhém deskovém obraze Klečící Panna Marie, a na druhé straně desek je vyobrazení Panny Marie s Ježíškem a Sv. Kateřiny. Křídla bočního oltáře pocházejí z 1. třetiny 16. století a jsou pravděpodobně dílem Jana z Rakovníka, který zde žil v letech 1500 – 1525. Další dva deskové obrazy byly původně umístěny jako křídla oltáře v kostele sv. Vavřince v Senomatech. Jsou dílem českého mistra ze 2. poloviny 15. století a zobrazují na jedné straně Zvěstování Panně Marii a Narození Páně, druhý deskový obraz nese motivy Navštívení Panny Marie a Klanění sv. Tří králů. Na rubu najdeme postavy Sv. Kateřiny a Sv. Barbory s jejich atributy.

Expozice historických fotografií - Husovo náměstí
Expozice historických fotografií - Husovo náměstí

Expozice historických fotografií - renesanční domy
Expozice historických fotografií - renesanční domy

Panna Maria s Ježíškem, deskový obraz z bokového oltáře z chrámu sv.Bartoloměje v Rakovníku, 1.třetina 16.století
Panna Maria s Ježíškem, deskový obraz z bokového oltáře z chrámu sv.Bartoloměje v Rakovníku, 1.třetina 16.století


Středověký jarmark
JIž tradičně 8. května se ve Vysoké ulici pořádá středověký jarmark s historickým programem s názvem "Vysoká brána". Muzeum T. G. M. Rakovník otevírá v tento den vyhlídkovou věž městského opevnění Vysokou bránu. Doprovodnými akcemi je historický průvod městem, jarmark s ukázkami tradičních řemesel a vystoupení šermířských, tanečních a divadelních skupin.

Vystoupení kejklířů u Vysoké brány
Vystoupení kejklířů u Vysoké brány