Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

PROGRAMY PRO ŠKOLY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY
PROGRAM: ARCHEOLOGIE RAKOVNICKA
Komentovaná prohlídka a výklad s praktickou ukázkou a možností osahání některých pravěkých i středověkých artefaktů (štípané nástroje, keramika). Po prohlédnutí příslušné části expozice si žák (student) může formou testu samostatně zkontrolovat, jak pečlivě si expozici prohlédl (případně, jak pečlivě poslouchal výklad), k tomu účelu slouží „samotestovací“ brožurka pro pravěk a pracovní listy pro středověk..

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ
2. stupeň ZŠ 6. - 7. ročník (vzděl. oblast: Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie)
Střední škola 1.- 2. ročník (vzděl. oblast: Člověk v dějinách)

Kontakt: Mgr. Kateřina Blažková, tel.: 731 449 321; e-mail: archeolog@muzeumtgm.cz


PROGRAM: ZE ŽIVOTA SOV
Program seznamuje žáky se životem sov. Poukazuje na odlišné postavení mezi ptáky (vzhled způsob života), jejich specifičnost, vnímání sov společností (sovy a pověry ve starověku, středověku). Součástí programu je popis sov na základě interaktivních pomůcek, představení různých druhů pomocí obrazových materiálů. Program zároveň obsahuje poslech hlasů sov.

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ
1. stupeň ZŠ (vzděl. oblast: Člověk a jeho svět)
2. stupeň ZŠ 7. ročník (vzděl. oblast: Člověk a příroda)

Kontakt: Radek Remar, tel.: 733 642 151; e-mail: priroda@muzeumtgm.czPROGRAM: LIDOVÉ ZVYKY
Téma a) Velikonoční zvyky
Téma b) Advent a vánoce
Téma c) Betlémy

Program probíhá formou přednášek s využitím trojrozměrného materiálu (zvykoslovné předměty se vztahem k jednotlivým tématům), fotografií současných zvyků a s využitím četby z regionální literatury.

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ
1. stupeň ZŠ (vzděl. oblast Člověk a jeho svět)
2. stupeň ZŠ 6.- 7. ročník (vzděl. oblast: Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie)
Střední škola 1.- 2. ročník (vzděl. oblast: Člověk v dějinách)

Kontakt: Mgr. Lenka Šmídová, tel: 733 735 687; e-mail: historie@muzeumtgm.cz


PROGRAM: CO JE MUZEUM A JAK PRACUJE
Program je určen především žákům 6.ročníku ZŠ (nebo primy gymnázia), kteří se seznamují s novým učebním předmětem - dějepisem, ale nejen jim. Asi 25minutová přednáška seznámí žáky se stručnou historií muzeí v české republice a muzea v Rakovníku. Zárověň se žáci seznámí se základními muzeologickými pojmy (muzejní expozice, evidence, depozitář) a mohou si sami vyzkoušet zápis sbírkového předmětu do evidenční karty. Následně se žáci rozdělí do menších skupinek a společně vyplní pracovní listy doplněné množstvím fotografií a tabulek, kde si mohou vyzkoušet, jak pozorně sledovali výklad. Na závěr se žáci snaží vyhledat v muzejní expozii vybrané předměty.

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ
2. stupeň ZŠ 6.- 7. ročník (vzděl. oblast: Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie)

Kontakt: Mgr. Lenka Šmídová, tel: 733 735 687; e-mail: historie@muzeumtgm.cz


PROGRAM: ZA HISTORIÍ MĚSTA
Pro žáky je připravena komentovaná prohlídka o historii města v návaznosti na staré fotografie a vyhlídku na historické centrum města.

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ
1.stupeň ZŠ 4. ročník (vzděl. oblast: Člověk a jeho svět)
2.stupeň ZŠ 9. ročník (vzděl. oblast: Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie)
Střední škola (gymnázium) 4. ročník (vzděl. oblast: Člověk v dějinách)

Kontakt: Kateřina Uhrová, tel.: 733 642 152; e-mail: knihovna@muzeumtgm.cz


NAUČNÉ VYCHÁZKY
Naučná vycházka za stromy rakovnického parku
Kontakt: Radek Remar, tel.: 733 642 151 ; e-mail: priroda@muzeumtgm.cz

Archeologická vycházka – nemovité archeologické lokality v blízkosti města
Kontakt: Mgr. Kateřina Blažková, tel.: 731 449 321; e-mail: archeolog@muzeumtgm.cz


MIMOŘÁDNÉ INTERAKTIVNÍ A HERNÍ PROGRAMY
Muzeum na dvoře
Muzeum T. G. M. Rakovník připravuje každoročně v Mezinárodní den muzeí a galerií doprovodnou akci s názvem Muzeum na dvoře aneb pohled do zákulisí muzea. Hlavní myšlenkou programu je seznámení široké veřejnosti škol s prací muzejních pracovníků a s jednotlivými obory, jimiž se v rakovnickém muzeu zabývají. S časovým předstihem jsou oslovovány především školy, ale i zvědaví jednotlivci se mohou setkat na nádvoří historické budovy barokního paláce plaských cisterciáků s několika odborníky a dalšími pracovníky muzea přímo při jejich každodenní práci a také si jednotlivé činnosti vyzkoušet formou dílny.

Kontakt: Muzeum T. G. M. Rakovník; tel: 313 512 768; e-mail: rakovnik@muzeumtgm.cz


Kuličková herna v expozici rakovnického muzea: RAKO 1893-2003
Součástí expozice je prostor s vyhloubeným důlkem a pravými hliněnými kuličkami,které se kdysi ve slavné šamotové firmě vyráběly. Každý se zde může naučit přesná pravidla cvrnkání kuliček a také si hru vyzkoušet, případně uspořádat klání.

Kontakt: Marcela Kubičková, tel: 733 735 688; e-mail: cp1@muzeumtgm.cz