Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

Expozice

Ještě před vstupem do expozic Památníku J.Barranda se můžete seznámit s geologickými vrstvami a horninami z okolí Skryj a Týřovic. Vše je umístěno na fásádě budovy Památníku. Jednotlivé horniny jsou zde jak v původní, tak i v leštěné podobě. Vše je doplněno názornými vysvětlivkami.

Profily vrstev skryjsko-týřovického kambria s ukázkami hornin
Profily vrstev skryjsko-týřovického kambria s ukázkami hornin

Bazalt (spilit)
Bazalt (spilit)


Paleontologická a geologická expozice
Vystavená sbírka obsahuje množství paleontologických nálezů prvohorní fauny z okolí Skryj a Týřovic, Jsou zde také vystaveny horniny typické pro skryjsko-týřovické kambrium. Zajímavostí je ukázka možného vzniku zkamenělin či model ontogenetického vývoje trilobita Sao hirsuta. Tento trilobit proslavil Skryje v celém světě. Vše je doplněno obrazovými materiály, informačními panely, fototapetami a modely prvohorních živočichů. Významnou součástí expozice jsou dvě vitríny s osobními přístroji J.Barranda.

Památník J.Barranda Skryje - pohled do expozice
Památník J.Barranda Skryje - pohled do expozice

Památník J.Barranda Skryje - teoretický model vzniku zkamenělin
Památník J.Barranda Skryje - teoretický model vzniku zkamenělin

Theodolit J.Barranda
Theodolit J.BarrandaTýřov známý i neznámý
Hned vedle pokladny můžete shlédnout expozici věnovanou hradu Týřov, která vznikla ve spolupráci našeho muzea a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Tato unikátní kulturní památka rakovnického regionu si zaslouží naši pozornost a důstojnou prezentaci přesahující možnosti informační tabule v terénu. K vidění jsou i nálezy z archeologické sbírky Muzea T. G. M. Rakovník.

Týřov známý i neznámý - pozvánka na nově otevřenou část expozice
Týřov známý i neznámý - pozvánka na nově otevřenou část expozice


Muzeum našich prababiček
Součástí skryjského muzea je oddíl věnovaný životu na venkově na konci 19. a na počátku 20.století. Fotografie venkovských roubených obytných domů i hospodářských stavení (stodoly, sýpky, špýchary) ze Skryjí a okolí s přesahem na berounský okres dokumentují ukázku lidové architektury zdejšího kraje.
Místnost upravená jako kuchyně představuje ukázku bydlení na venkově s nábytkem, textiliemi a nádobím, které pamatují naše babičky a prababičky. Základ tvoří kuchyňský lakovaný nábytek (kredenc, stůl se židlemi, postel, lavička). Interiér doplňuje stojan s umyvadlem a vyšívaným ručníkem, závěsná police, sporák s troubou a množství nezbytného keramického, plechového a dřevěného nádobí. Vzhled podtrhují ve své době oblíbené vyšívané „kuchařky“.

Pohled do kuchyně našich prababiček
Pohled do kuchyně našich prababiček

Pohled do kuchyně našich prababiček
Pohled do kuchyně našich prababiček