Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

Archeologická památková péče

Vážení stavebníci s podnikatelským i soukromým záměrem,

dovolujeme si Vás tímto upozornit na fakt, že Muzeum T. G. M. Rakovník je od roku 2002 držitelem licence k provádění archeologických výzkumů a na základě dohody s Archeologickým ústavem Akademie Věd České Republiky je oprávněno vykonávat archeologickou památkovou péči na území bývalého okresu Rakovník. Aby nedocházelo k nedorozumění a zbytečným komplikacím, informujeme Vás tímto o Vaší povinnosti vyplývající ze zákona o Státní památkové péči č. 20/87 Sb. oznámit jakékoli zemní práce, popřípadě umožnit archeologický výzkum vyvolaný těmito zemními pracemi pověřené organizaci s oprávněním k archeologickým výzkumům.

Naše archeologické oddělení vyřizuje:

1. Žádosti o vyjádření ke stavebním řízením. K tomu požadujeme: katastrální mapu (širší situace), název
akce s parcelním číslem pozemku, jméno a kontakt na stavebníka.
2. Oznámení o stavbě fyzických osob s neninvestičním záměrem (rodinné domy) posílejte na adresu:
Muzeum T. G. M. Rakovník, Archeologické oddělení, Vysoká 95, 269 01 Rakovník.
Upozorňujeme však, že oznámení o zahájení stavby fyzických a právnických osob s investičním
záměrem ve vyplněném formuláři vyřizuje Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Letenská 4, 118 00
Praha. Formulář je přiložen ke stažení.
3. Archeologický dozor během výkopových prací, popř. záchranný archeologický výzkum v případě narušení archeologických situací včetně zpracování.
4. Expertní listy ke kolaudaci o záchranném archeologickém výzkumu a závěrečná zpráva vám budou vystaveny
po jeho ukončení.
5. Odborné expertízy a konzultace.

Abychom Vám ulehčili Vaši situaci, přikládáme ke stažení zákon č. 20/87 Sb. Pro Váš konkrétní stavební záměr upozorňujeme zejména na část třetí Archeologické výzkumy a nálezy § 21 Oprávnění k archeologickým výzkumům, dále § 22 Provádění archeologických výzkumů a část pátou Opatření při porušení povinností, ve kterých je jasně stanoveno, kdy jste povinni archeologický výzkum finančně hradit a kdy ne.
Těšíme se na hladkou a oboustranně plodnou spolupráci s Vámi, která povede k záchraně a ochraně významných archeologických nálezů, jejichž prezentace v muzeu se stane společnou a společenskou vizitkou kulturního dědictví České Republiky.


Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník

Mgr. Kateřina Blažková a Mgr. Jana Lomecká
archeologické oddělení Muzea T. G. M. Rakovník

Oznámení stavební činnosti
Působnost